ทำเนียบบุคลากร

นางเกสร ญานุกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางฉวีวรรณ ศรีวิชา
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ ปรารถนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0946354561
อีเมล์ : pookpik90@hotmail.com

นางโชติกา หวานเสร็จ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววริศรา วิริยะบัณฑิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0846537579
อีเมล์ : waridsara_view@hotmail.com

นางอรจิรา มีศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางสาวทิชากร บัวกอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0935208529
อีเมล์ : ่katainoi_hi@hotmail.com

นายสมาน ตนสิริ
นักการ