ภาพกิจกรรม
การสร้างขวัญกำลังบุคลากร
โรงเรียนบ้านแซรไปร ได้จัดกิจจกรรมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร โดยจัดให้มีการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากร 
นางสาวปาริฉัตร ไพรบึง พนักงานราชการ
นางสาวทิชากร บัวกอ ธุรการ
นายสมาน ตนศิริ นักการ
นางสาวอรทัย ศรีมงคล ครู
นางสาววริศรา วิริยะบัณฑิต ครู
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,10:33   อ่าน 344 ครั้ง