ภาพกิจกรรม
การนิเทศภายใน 1/2562
โรงเรียนรบ้านแซรไปร ได้ดำเนินการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน  2562
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,10:08   อ่าน 342 ครั้ง