ภาพกิจกรรม
พัฒนาโรงเรียน
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียน เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,11:42   อ่าน 330 ครั้ง