O5ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
O5ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
ที่อยู่โรงเรียนบ้านแซรไปร
   โรงเรียนบ้านแซรไปร  หมู่ 4  ตำบลไพรพัฒนา  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33140
หมายเลขโทรศัพท์   045-969359

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านแซรไปร
       http://sraepraischool.com

E - mail address
     banseapraischool@gmail.com

พิกัดโรงเรียนบ้านแซรไปร
   https://www.google.com/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3/@14.4372748,104.0616314,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3240ca742479af7a!8m2!3d14.4372748!4d104.0616314B